Postal Address:

34 đường Ama Jhao, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak

Email:

cskh@vietgencoach.com

Chuyên gia Huấn luyện Tina Ngọc Thi

Chuyên gia Huấn luyện Chuyển giao Thế hệ