Khách hàng của VIETGENCOACH là ai?

VIETGENCOACH phục vụ ai?

  1. Các Phụ huynh (hiện là Lãnh đạo/ Quản lý hoặc đang sở hữu công việc kinh doanh riêng) có con từ 10 tuổi trở lên muốn được huấn luyện tư duy và thói quen thành công cho con hoặc mong muốn chuyển giao công việc kinh doanh cho con trong tương lai;
  2. Các Phụ huynh đang gặp tình huống mất kết nối với con;
  3. Những người mong muốn học để phát triển bản thân và tự huấn luyện con;
  4. Các Doanh nghiệp muốn mua gói Huấn luyện làm quà tặng thưởng cho Đội ngũ;
  5. Các thày cô giáo, Giảng viên, Nhà Đào tạo, Nhà Tư vấn, Nhà Huấn luyện mong muốn cập nhật các kỹ năng, phương pháp huấn luyện mới nhất và mong muốn trở thành Nhà Huấn luyện VIETGENCOACH

VIETGENCOACH hoàn toàn khác biệt

1. Đề cao giá trị THẤU HIỂU

2. Khoản ĐẦU TƯ CÓ LỜI

3. Tập trung vào KẾT QUẢ & Trải nghiệm WOW