Postal Address:

34 đường Ama Jhao, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Skype:

JenYenTran

Nhà Huấn luyện

Jen Yến Trần

Nhà Huấn luyện Chuyển giao Thế hệ trẻ