Thông tin về VIETGENCOACH

GIỚI THIỆU VỀ VIETGENCOACH

VIETGENCOACH là tổ chức nhượng quyền thương hiệu uy tín của người Việt Nam về Huấn luyện Lãnh đạo trẻ và Chuyển giao Thế hệ theo tiêu chuẩn EMCC (European Mentoring and Coaching Council – Hội đồng Cố vấn và Huấn luyện Châu Âu).

Với triết lý Kiến tạo Di sản, VIETGENCOACH có Sứ mệnh “Trang bị năng lực kế nghiệp cho thế hệ tiếp nối” và Tầm nhìn hướng tới sự “Tiếp nối để Trường tồn”. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa Truyền thống, Đổi mới và Công nghệ cập nhật luôn mang lại Kết quả bền vững. 03 Giá trị Cốt lõi làm nên nền tảng Văn hóa ở VIETGENCOACH gồm sự TRUNG TÍN – THẤU HIỂU – THỊNH VƯỢNG! Khẩu hiệu của VIETGENCOACH “Vững hiện tại – Chắc tương lai”.

Công thức thành công

(Truyền thống x Đổi mới) x Công nghệ cập nhật = Thành công

Nhà Lãnh đạo thấu hiểu & tài ba

  • Chủ tịch – Giám đốc Chuyên môn: Ms. Jenny Lý Hà Thu
  • Tổng Giám đốc: Ms. Jen Trần Thị Hải Yến
  • Giám đốc Vận hành: Ms. Tina Phạm Ngọc Thi
  • Giám đốc Truyền thông & Phát triển: Ms. Phạm Vân Anh